Wat is code 95?

dinsdag 16 augustus, 2022

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, bij een bepaalde categorie (C, CE, D etc). Met deze code mag iemand een voertuig beroepsmatig besturen. De richtlijn vakbekwaamheid is verplicht voor alle beroepschauffeurs in de EU en degenen die in de EU werken. Dit is een verplichte Europese richtlijn in verschillende Europese landen dat er toe leidt dat de veiligheid in het verkeer, de ongevallen en de CO2 uitstoot door Europese chauffeurs wordt vermindert. De code 95 is er, waardoor chauffeurs en het verkeer veiliger worden.

Om beroepschauffeur te blijven, is het verplicht om 35 uur nascholing te volgen. Je krijgt deze code door het behalen van de basiskwalificatie code.

Code 95 in het kort

De code 95 is er als je beroepschauffeur op een vrachtauto of bus wil worden. De code 95 is een basiskwalificatie code. Wanneer je geslaagd bent voor de examens en toetsen kun je de code 95 op je rijbewijs bijschrijven. De code 95 is in totaal vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar verleng je de code 95 door 35 uur nascholing te volgen, waarvan 7 uur in de praktijk.

Er zijn ook vrijstellingen voor de code 95 voor bepaalde groepen beroepsbestuurders. Deze vrijstelling geldt bijvoorbeeld voor brandweerlieden en politiemensen. Of jij vrijgesteld wordt van de code 95 kun je terug vinden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wanneer de de code 95 laat bijschrijven op het rijbewijs, dan is een gezondheidsverklaring niet nodig. Wanneer je wel de gezondheidsverklaring nodig hebt is bij een rijbewijs verlengen.

Voor wie is de code 95?

Voor het beroepsmatig rijden besturen van een voertuig waarvoor je rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E). Voor een rijbewijs C of D rijbewijs, die nog behaald moet worden is het mogelijk om een gecombineerd examen af te leggen. Zo kun je jouw nieuwe rijbewijs behalen in combinatie met de vakbekwaamheid.

Voor nieuwe chauffeurs is het dus mogelijk om de opleidingen voor de code 95 te volgen tijdens het behalen van een rijbewijs. Wanneer je al een geldig rijbewijs hebt dan moet er verplichte nascholing gevolgd worden zodat de code 95 op het rijbewijs bijgeschreven kan worden. Dit zorgt er voor dat je je rijbewijs behoudt op het gebied van beroepsmatig rijden. De basiskwalificatie hoeft dan niet behaald te worden.

Waarom is de code 95 er?

In alle EU landen is deze regelgeving voor huidige en aankomende chauffeurs ingevoerd. Zo worden dezelfde eisen aan beroepschauffeurs gesteld in de Europese landen. In Nederland is het CBR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor toezicht op de uitvoering van de richtlijn vakbekwaamheid.

De invoering van de code 95 zal moeten leiden tot een betere verkeersveiligheid. Een chauffeur moet de 35 uur nascholing volgen zodat zij betere vaardigheden beheersen waardoor de veiligheid in de sector verbetert.

Wanneer er beroepsmatig gereden wordt dan is een beter leefmilieu voor de chauffeur belangrijk. Om deze reden is ook de code 95 ingesteld, het moet namelijk leiden tot het terugdringen van verkeersongevallen waarbij bussen en vrachtwagens betrokken zijn.

Daarbij is een andere reden voor het invoeren van de code 95 om het brandstofverbruik te verminderen. Dit zorgt voor een minderen CO2 uitstoot.

Wat is code 95?

Wat moet je doen voor de verplichte nascholing?

Voor de 35 uur verplichte nascholing kan een chauffeur cursussen volgen in de praktijk, met theorie of als e-learning. Hiervoor dient de chauffeur minimaal 7 uur nascholing te volgen in de praktijk. Deze cursussen moeten wel CCV gecertificeerd zijn. Voor de nascholing ben je zelf vrij om de keuze te maken welke cursussen je zou willen volgen. Het is aan te raden om een cursus te volgen die aansluit bij de werkzaamheden.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld:

  • Digitale Tachograaf U23-1
  • Heftruck U16-2
  • VCA U05-2
  • Actualisering kennis chauffeur U45-3

Wanneer je niet op tijd bent met de 35 uur nascholing dan mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de nascholing voor een geldige code 95. Je kan direct beginnen met nieuwe cursussen zodra de code 95 is bijgeschreven op het rijbewijs C/D.

Nascholing met e-learning

Tegenwoordig is het ook mogelijk om nascholing voor de code 95 online te volgen. De e-learning die gevolgd kan worden bij Bloemzaad bestaat uit een cursus van 3,5 of 4,5 uur. Een van de opleidingen die gevolgd kan worden is Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis. Hier staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door het eigen gedrag centraal.

Ook kun je een cursus volgen die gericht is op de beroepshouding van beroepschauffeurs en sociale & communicatieve vaardigheden. Hier krijg je vaardigheden hoe je als een moderne chauffeur als het visitekaartje van een bedrijf kan functioneren.

Er zijn nog meer opleidingen die je kan volgen voor de verplichte nascholing. Houdt er rekening mee dat de geldigheid van de code 95 vijf jaar is, dus je moet op tijd starten als met de cursus of opleidingen zodat jouw code 95 verlengd wordt.

Wat moet je doen als je de 35 uur nascholing hebt gevolgd?

Als je alle nascholingsuren hebt gevolgd, dan zal het CBR automatisch een Verklaring van Nascholing naar het RDW sturen. Je krijgt hiervan bericht van het CBR. Wanneer je dit bericht hebt ontvangen, dan kun je bij de gemeente de code 95 laten bijschrijven op het rijbewijs.

Na de gevolgde nascholingsuren en wanneer de code 95 op het rijbewijs staat, dan begint de volgende nascholingsperiode al direct. Wanneer je meer dan 35 uur nascholing volgt, dan vervallen deze nascholingsuren. Het is namelijk niet zo dat je uren kan opsparen voor de volgende periode waarin je de 35 uur nascholing moet volgen voor de code 95.

Het is vaak zo dat de oorspronkelijk einddatum van een rijbewijs niet gelijk loopt met de einddatum van de code 95. Op jouw rijbewijs staat de geldigheid van de code 95.

Wil jij weten hoeveel nascholingsuren je al hebt gevolgd? Jouw gevolgde nascholingsuren kun je bekijken op Mijn CBR. Je kunt inloggen met jouw eigen DigiD code bij ‘mijn dossier’ om te kijken wat de status is van de verplichte nascholingsuren.

Wil jij jouw code 95 verlengen door cursussen te volgen bij Bloemzaad? Neem dan contact met ons op voor een op maat gemaakt pakket.

Wij rijden met je mee

Neem contact met ons op

Contact