Vrachtwagenrijbewijs verlengen

Na vijf jaar is het zo dat een vrachtwagen rijbewijs verloopt. Hierover ontvang je ongeveer 4 maanden van te voren een brief van van het CBR. Het is belangrijk om op tijd te zijn voor het verlengen van het rijbewijs. Dit zodat je voorkomt dat je zonder geldig rijbewijs komt te zitten.

Wil je jouw vrachtwagenrijbewijs verlengen, dan is een medische keuring nodig om een nieuw rijbewijs in ontvangst te mogen nemen. Als jouw rijbewijs gecontroleerd wordt en deze blijkt niet meer geldig te zijn, dan is dit een probleem. Het is daarom altijd erg belangrijk om goed in de gaten te houden wat er op het rijbewijs staat wat betreft de vervaldatum. Een chauffeur moet namelijk altijd zelf de gezondheidsverklaring aanvragen en het rijbewijs verlengen.

Wat is de medische keuring?

Om een groot rijbewijs te verlengen (C, CE, C1E, DE D1 of D1E) is een medische keuring verplicht. Dit houdt in dat er een eigen verklaring moet worden ondertekend. Deze eigen verklaring van geschiktheid gaat over aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het rijvermogen. Dit kan gaan eventuele medicatie, psychiatrische aandoeningen of andere aanvullende informatie.

Deze eigen verklaring van geschiktheid wordt vervolgens door een bedrijfsarts of een medisch specialist beoordeeld. Er wordt een medische keuring uitgevoerd, eventuele medicatie geïnventariseerd, gekeken naar visuele aandoeningen, gekeken of er een medische beperking is of andere zaken die betrekking hebben op de gezondheidsverklaring.

Als de verklaring van geschiktheid getekend zijn door de persoon zelf en door een onafhankelijk specialist, dan wordt deze naar het CBR gestuurd. Het CBR beoordeelt of diegene geschikt is om veilig te rijden in een bus of een vrachtwagen. Dit is de toewijzing dat iemand het rijbewijs kan verlengen.

vrachtwagenrijbewijs verlengen

Voorbereiding op de medische keuring

Voor deze aanvullende keuring is het aan te raden dat dit proces zeker 5 maanden voor het verlopen van het rijbewijs start. Het is namelijk zo dat het deze medische keuring al vanaf een jaar voor het verlopen mag worden uitgevoerd.

Dit heeft ook voordelen, want stel je voor dat er een neuroloog dient te kijken naar de keuring, of dat er eventuele hulpformulieren aan te pas moeten komen. Het formulier staat digitaal, je kan deze dus zelf eenvoudig digitaal invullen. Als je het formulier liever op papier heeft kun je dit bij de meeste gemeentes of bij CBR locaties ophalen.

Als je de formulieren digitaal hebt aangevraagd dan krijg je deze binnen 5 dagen in de mailbox. Bij de papieren versie stuur je deze eerst naar het CBR en dan krijg je de formulieren terug.

Jouw vrachtwagenrijbewijs verlengen bij de gemeente

Als je de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangt, dan kun je deze bewaren tot het moment dat een groot rijbewijs verloopt. Je hebt deze aanvullende keuring nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Deze keuring kun je tot één jaar bewaren.

Je kan dan naar de gemeente toe zodat die jouw rijbewijs verlengd. Bij het rijbewijs verlengen is het noodzakelijk dat het oude rijbewijs meegenomen wordt, net als een pasfoto. Ook je identiteitsbewijs meenemen is er verstandig.

Meestal ontvang je dan na een week het nieuwe rijbewijs.

Code 95 voor jouw rijbewijs C

Voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C, CE, C1, DE, D1 of D1E nodig is is het behalen van code 95 op het rijbewijs noodzakelijk. Dit is 5 jaar geldig en de chauffeur dient hiervoor nascholing te volgen.

Iedere vijf jaar moet er minimaal 35 uur aan nascholing worden gevolgd voor het verlengde rijbewijs. Nascholing wordt aan het CBR doorgegeven.

Wil jij nascholing volgen voor jouw vrachtwagen rijbewijs? Wij bieden hier voor jou verschillende mogelijkheden voor aan! Zo kun bij ons zowel in de praktijk als theoretisch deze uren volgen. Dit kan gaan over ADR certificaat basis U01-4 of Actualisering kennis chauffeur U45-3.

Voor de grote rijbewijzen is het belangrijk dat jij deze nascholing volgt om het rijbewijs te behouden. Kom jij bij ons om jouw nascholings-uren vol te maken?

 

Wij rijden met je mee

Neem contact met ons op

Contact